Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Privacy verklaring leden

Voor de goede orde...

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om. Vrijdag 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, welke de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en daarop een uitbreiding is, zodat jouw gegevens nog betere bescherming genieten.

In onderstaande privacy verklaring informeren wij je over wat er gebeurt met de gegevens die jij, als lid van Dutch Turnaround Association (hierna: DTA), met ons deelt en waarvoor wij deze informatie gebruiken.

Ledenadministratie en online ledenlijst: DTA vraagt aan alle leden de NAW-gegevens inclusief een e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden o.a. gebruikt voor de facturatie van het lidmaatschap. In verband met het netwerkkarakter van de vereniging kunnen deze gegevens getoond worden in de beschermde online ledenlijst van DTA op onze website. Het is echter ook mogelijk ervoor te kiezen alleen een gedeelte of geen gegevens bekend te maken in dit online register.

Uitnodigingen en nieuwsbrieven: het e-mailadres wordt ook gebruikt voor uitnodigingen voor bijeenkomsten en nieuwsbrieven met informatie over DTA óf over het vakgebied van turnaround professionals. Wij zullen ons best doen te zorgen voor relevante informatie. Nieuwsbrieven worden door ons secretariaat verzonden; het is natuurlijk mogelijk je hiervoor uit te schrijven.

Foto, beroep en specialisaties: wij vragen leden verder om een foto en informatie over o.a. het beroep en specialisaties. Deze gegevens gebruiken wij om er voor te zorgen dat onze netwerkactiviteiten voor onze leden van waarde zijn én voor de juiste balans tussen de turnaround professionals. 

Gegevens inkijken, opvragen en wijzigen: gedurende de gehele lidmaatschapsperiode bij DTA worden jouw gegevens gebruikt voor bovenstaande activiteiten. Je kunt je eigen gegevens op ieder gewenst moment inkijken en wijzigen in je account op onze website via www.dutchturnaroundsassociation.nl/mijn-dta/. Het secretariaat kan bij de wijziging van je gegevens assisteren.

Gegevens verwijderen: als het lidmaatschap wordt beëindigd, stoppen wij met het gebruiken van jouw gegevens vanaf een gezamenlijk afgesproken datum, meestal het einde van het lidmaatschapsjaar. Op deze datum verwijderen wij voor zover onze wettelijke verplichtingen niet in gedrang komen jouw gegevens uit het ledenbestand van DTA en heffen wij jouw account op. DTA bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. 

Privacy: wij doen er alles aan om de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen. DTA garandeert dat gegevens van leden nooit aan derden verkocht zijn en dat dit ook in de toekomst nooit gedaan zal worden.

Klachten: indien je van mening bent dat wij met (het gebruik van) jouw gegevens niet zorgvuldig genoeg omgaan, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het echter op prijs als je eerst contact opneemt met het secretariaat of één van onze bestuursleden.