Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Voor de goede orde...

Afmelden bijeenkomsten

Leden en gasten van sponsors kunnen zich na aanmelding te allen tijde kosteloos afmelden via Mijn DTA. Wel vragen we hen dit zo spoedig mogelijk te doen.

Niet-leden kunnen zich na aanmelding tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst kosteloos afmelden via Mijn DTA. Hierna is afmelden, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden, helaas niet meer mogelijk. Zij krijgen in dit geval per e-mail een factuur ten bedrage van de deelnamekosten toegestuurd. 

Afmelden diner

Leden, niet-leden en gasten van sponsors kunnen zich na aanmelding tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het diner kosteloos afmelden via Mijn DTA. Hierna is afmelden, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden, helaas niet meer mogelijk. Zij krijgen in dit geval per e-mail een factuur ten bedrage van de deelnamekosten toegestuurd.

Beeldmateriaal

In verband met het netwerkkarakter van onze vereniging kan het zijn dat er tijdens een bijeenkomst of een diner foto's en/of video opnames gemaakt worden. Dit beeldmateriaal kan (op een later tijdstip) gebruikt worden op nieuws- of promotiemateriaal, social media platforms en de website van DTA. De foto's en/of video opnames blijven bewaard als naslagmateriaal. Als hier bezwaar tegen is, dan verzoeken wij een ieder dit voorafgaand aan een bijeenkomst of een diner door te geven aan ons secretariaat.

Deelnemerslijst

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden je naam en bedrijfsnaam op een deelnemerslijst op onze website geplaatst in verband met het netwerkkarakter van onze vereniging, bij de informatie over de bijeenkomst of het diner waarvoor je je hebt aangemeld. Verder wordt deze lijst als hand-out aan alle deelnemers van de desbetreffende bijeenkomst meegegeven. Bij het diner worden geen hand-outs meegegeven.

Privacy

Wij doen er alles aan om de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen. Je kunt de privacy verklaring van DTA hier nalezen

Voor vragen over het bovenstaande kan contact opgenomen worden met ons secretariaat (secretariaat@dutchturnaroundassociation.nl of 06 81 37 88 60