Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Joris Opstroom

Joris Opstroom

Joris Opstroom

Joris is in 2013 beëdigd als advocaat. Joris is gespecialiseerd in het insolventierecht. Hij is betrokken geweest bij de afwikkeling van grote en middelgrote faillissementen en surseances. Daarnaast staat Joris veelvuldig (stakeholders van) ondernemingen bij die op enigerlei wijze te maken krijgen met een (dreigend) faillissement. Joris adviseert zijn cliënten daarnaast op het gebied van het algemene goederen- en zekerhedenrecht.