Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Jeroen Reiziger

Jeroen Reiziger

Jeroen Reiziger

De praktijk van Jeroen binnen TRIP Advocaten Notarissen bestaat voor een deel uit het insolventierecht en voor een deel uit het ondernemingsrecht met een nadruk op de overnamepraktijk. Hij adviseert vooral ondernemers en banken. De werkwijze van Jeroen is praktisch en pragmatisch en is gericht op het voorkomen van procederen en het oplossen van geschillen.