Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Privacy verklaring bijeenkomst/diner

Voor de goede orde...

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om. Vrijdag 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, welke de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en daarop een uitbreiding is, zodat jouw gegevens nog betere bescherming genieten.

In onderstaande privacy verklaring informeren wij je over wat er gebeurt met de gegevens die jij, als deelnemer aan een bijeenkomst of een diner van Dutch Turnaround Association (hierna: DTA), met ons deelt en waarvoor wij deze informatie gebruiken.

Deelnemersadministratie en deelnemerslijst: DTA vraagt aan alle deelnemers aan een bijeenkomst of een diner de NAW-gegevens inclusief een telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld in een deelnemersbestand en worden gebruikt voor de deelnemerslijst, badges en facturatie van het evenement. Op de deelnemerslijst én badges vermelden wij alleen de naam en bedrijfsnaam van de deelnemer als hiervoor toestemming is gegeven. De deelnemerslijsten blijven bewaard als naslagmateriaal.

Informatie over bijeenkomst en/of diner: na aanmelding wordt het e-mailadres alleen gebruikt voor relevante informatie, een éénmalige enquête over het betreffende event en/of voor het versturen van de factuur.

Foto’s en/of video’s: in verband met het netwerkkarakter van onze vereniging kan het zijn dat er tijdens een  bijeenkomst of een diner foto's en/of video opnames gemaakt worden. Dit beeldmateriaal kan op een later tijdstip worden gebruikt op nieuws- of promotiemateriaal, social media platforms en de website van DTA. De foto's en/of video opnames blijven bewaard als naslagmateriaal. Als je hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij jou dit voorafgaand aan een bijeenkomst of een diner door te geven aan ons secretariaat.

Gegevens inkijken, opvragen en wijzigen: vanaf het moment van aanmelding tot en met de facturatie van een bijeenkomst of een diner worden jouw gegevens gebruikt voor bovenstaande activiteiten. Je kunt je eigen gegevens op ieder gewenst moment inkijken en wijzigen in je account op onze website via www.dutchturnaroundassociation.nl/mijn-dta/. Het secretariaat kan bij de wijziging van gegevens assisteren. 

Gegevens verwijderen: DTA bewaart je NAW-gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Natuurlijk kan je op ieder gewenst moment, voor zover onze wettelijke verplichtingen niet in gedrang komen, jouw gegevens uit de bestanden van DTA laten verwijderen en je account laten opheffen. 

Privacy: wij doen er alles aan om de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen. DTA garandeert dat gegevens van deelnemers aan een bijeenkomst of een diner nooit aan derden verkocht zijn en dat dit ook in de toekomst nooit gedaan zal worden. 

Klachten: indien je van mening bent dat wij met (het gebruik van) jouw gegevens niet zorgvuldig genoeg omgaan, kan je een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het echter op prijs als je eerst contact opneemt met het secretariaat of één van onze bestuursleden.