Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Meibijeenkomst

20 mei 2021

Thema: de WHOA in de (prille) praktijk

Op 20 mei vond de meibijeenkomst plaats van de Dutch Turnaround Association. De prille WHOA Praktijk stond daarin centraal. Allereerst gaven Joris Opstroom en Babette Pronk van advocatenkantoor Florent een interessante inleiding in de juridische essentialia van de WHOA. Vervolgens namen Jurjen Hesseling van JurLights en Christiaan Mensink van GMW Advocaten het stokje over. Zij vertelden over de aanpak en dynamiek in deze succesvolle allereerste WHOA-procedure. Enkele belangrijke leerpunten betroffen het belang van transparantie, communicatie en pro-activiteit gedurende het gehele proces. Dit naast gedegen bedrijfseconomische analyse en aandacht voor juridische details in de WHOA. Als laatste gaf Piet Neijt - senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland - zijn perspectief op de WHOA. Het belang van zorgvuldige voorbereiding werd door hem benadrukt maar ook de rol van de ondernemer zelf in de procedure. Kan hij/zij de schuldeisers en de rechter ervan overtuigen dat de onderneming daadwerkelijk levensvatbaar is, en dat er alles aan wordt gedaan om een turnaround te bewerkstelligen ? Dat gaat, met andere woorden, verder dan louter een klassenindeling, een waardering en het volgen van de juiste juridische procedure.

Al met al was het een zeer boeiende middag met diverse gezichtspunten en veel interactie met de deelnemers.

Wij bedanken de Universiteit Leiden Juridisch Post Academisch Onderwijs  voor het hosten van deze interactieve bijeenkomst alsmede de gastsprekers voor hun bijdrage.

Als alle maatregelen omtrent Covid-19 het toelaten, hopen wij samen met jou het glas te kunnen heffen op onze eerstvolgende bijeenkomst op 23 september.

 

Presentatie J. Opstroom en B. Pronk                                                                                                                                                                                                                     Presentatie C. Mensink